NULL Kouga local municipality
Tel:+27 (0)42 200 2200
All-hours Emergency:+27 (0)42 291 0250
Alternative Number:+27 (0)42 200 8330
Last modified: 07 Jun 2017
Back To Index

20% minder vir huur van sale in nuwe begroting

31 May 2017
Die Kouga-raad het die nuwe begroting eenparig aanvaar.

Die Kouga-raad het die nuwe begroting eenparig aanvaar.

Kouga gemeenskappe sal vanaf Julie 2017 minder betaal vir die huur van munisipale sale en sportgeriewe, asook vir begraafplaas- en begrafnisverwante tariewe.

Dít is die goeie nuus wat Kouga se uitvoerende burgemeester, Elza van Lingen, verlede week bekendgemaak het toe die munisipaliteit se begroting vir die nuwe boekjaar voor die raad gedien het.

Die 2017/2018 begroting is eenparig deur die raad aanvaar en sal vanaf Julie 2017 geïmplementeer word.

Van Lingen het gesê dat voorheenbenadeelde gemeenskappe versoek het dat die munisipaliteit die koste vir die huur van sale en sportgeriewe, asook begraafplaas en begrafnisverwante tariewe, verminder.

“Ons het gevolglik hierdie tariewe met 20% verlaag in ooreenstemming met ons verbintenis om ‘n pro-arm begroting op te stel.

“Voorts het ons ook die koste van grondgebruik-aansoeke in voorheenbenadeelde gebiede met 20% verminder. Dit sluit in hersonerings, afwykings, onderverdeling en gebruiksreg,” het sy bygevoeg.

Ingevolge die goedgekeurde begroting is die bedryfsinkomste vir die boekjaar 2017/18 altesaam R684, 339 miljoen, wat ‘n 7,03% styging verteenwoordig in vergelyking met die aansuiweringsbegroting van 2016/17.

Die volgende tariefverhogings is goedgekeur: 

  • Eiendomsbelasting - 8%
  • Water – 9,5%
  • Sanitasie – 9%
  • Vullisverwydering – 9%
  • Elektrisiteit (gemiddelde styging in inkomste) – 2,05%, en
  • Omgewingsbestuur (EMF) – 6%

Die totale bedryfsuitgawes het met R49,302 miljoen gestyg van R695,54 miljoen in 2016/17 tot R744, 842 miljoen in 2017/18. Dit verteenwoordig ‘n styging van 7,09%.

Die kapitaalbegroting is R59,68 miljoen, wat R8,7 miljoen of 12,73% minder is as die aansuiweringsbegroting vir 2016/17.

Van Lingen het gesê die vervalle toestand van die munisipaliteit se elektriese infrastruktuur, water- en sanitasie-infrastruktuur, paaie en stormwaterdreinering was ‘n groot uitdaging.

“Om dit te hanteer, is ‘n bedrag van R42 miljoen, wat gelyk is aan 5,65% van die totale bedryfsbegroting, toegeken vir herstelwerk en instandhouding,” het sy gesê. “’n Bykomende R2 miljoen van die EMF is opsygesit vir instandhouding en opknapping van strandgebiede.”

Sy het gesê hoewel die herstel- en instandhoudingbegroting kleiner as die raad se teiken van 8% was, is besluit dat dit meer finansiële sin maak om voertuie te vervang wat nie meer funksioneel is nie in plaas daarvan dat groot bedrae aan herstelwerk spandeer word.

‘n Bedrag van R8,8 miljoen is goedgekeur vir die aankoop van nuwe voertuie.

Sy sê die raad meen dat dienslewering ook deur die organigram verhinder word, met personeelkoste wat R256,022 miljoen of 34,37% van die totale bedryfsuitgawes verteenwoordig.

“Die aanpassing van die organigram by die behoeftes van die instelling sal ‘n belangrike fokusgebied van ons nuwe munisipale bestuurder wees.

“’n Werkplekstudie en vaardigheidsoutdit sal ook deel van hierdie proses wees.”